Utolsó módosítás 2024. máj. 28.
Hódmezővásárhely 2024

elado

1%

 

VERSENYSZABÁLYZAT

élőállat bemutatóra, ill. showbírálatra

A Közgyűlés elfogadta 2021. október 28 -án, Inárcson

A Magyar Charolais Tenyésztők Egyesületének elnöksége évente legalább egy, lehetőség szerint országos, vagy regionálisan szervezett kiállítást jelöl ki az egyesület tagjai tenyésztői munkájának megmérettetése céljából. A kiállításokon döntő az állatok külleme, termelési limiteket nem határozunk meg. A Tenyésztési Szakbizottság legkésőbb három hónappal a kiállítás kezdete előtt közzéteszi a kiállítás helyszínét és idejét. Minden versenyre vonatkozóan kijelölésre kerülhet egy kiemelt kategória, amelyben való indulást szorgalmazza az Egyesület a színvonalasabb verseny érdekében.

 1. I.Bírálati kategóriák, korcsoportok (fajtánként)
  1. 1)Nőivar
 2. Szűzüsző [Választástól vemhesítésig (vemhességi státuszáról állatorvosi v. inszeminátori igazolás szükséges), de a bírálat első napján nem lehet idősebb 30 hónaposnál.] Ha a kategória létszáma lehetővé teszi (alkategóriánként legalább 3 résztvevő), akkor az alábbi alkategóriák alakíthatók ki:
  1. 1.Növendék üsző (éves) [Max. 548 napos a bírálat első napján.]
  2. 2.Növendék üsző (két éves) [A bírálat első napján idősebb, mint 548 nap, vemhességi státuszáról állatorvosi v. inszeminátori igazolás szükséges.)
 3. Előhasi-elsőborjas [Első vemhesítéstől, de legkésőbb a bírálat első napján betöltött 30 hónapos kortól az első borja leválasztásáig, de a bírálat első napján nem töltötte be az 50 hónapos kort.] Ha a kategória létszáma lehetővé teszi (alkategóriánként legalább 3 résztvevő), akkor az alábbi alkategóriák alakíthatók ki:
  1. 1.Vemhes üsző [Elbírált, legalább 2 hónapos vemhes, vemhességi státuszáról állatorvosi v. inszeminátori igazolás szükséges, a kiállítás első napján nem töltheti be a 36 hónapos kort.]
  2. 2.Fiatal tehén borjával [A tehén a kiállítás első napján betöltötte a 37 hónapos kort, a borjú nem töltheti be a 8 hónapos kort.]
 4. Tehén [Az első borjú leválasztásától, de legkésőbb a bírálat első napján betöltött 50 hónapos kortól.] Ha a kategória létszáma lehetővé teszi (alkategóriánként legalább 3 résztvevő), akkor az alábbi alkategóriák alakíthatók ki:
  1. iii.1.Vemhes tehén [A tehénnek igazoltan megállapított vemhesnek kell lennie, vemhességi státuszáról állatorvosi v. inszeminátori igazolás szükséges.]
  2. iii.2.Anyatehén borjával [A borjú nem töltheti be a 8 hónapos kort.]
   1. 2)Hímivar
 5. Növendék bika [A bírálat első napján nem töltheti be a 3 éves kort, valamint STV-t követően rendelkezik tenyésztésre alkalmas minősítéssel, vagy még folyamatban van a STV-a]. Ha a kategória létszáma lehetővé teszi (alkategóriánként legalább 3 résztvevő), akkor az alábbi alkategóriák alakíthatók ki:
  1. i.1.STV-s bika [A bírálat első napján nem töltheti be a 18 hónapos kort.]
  2. i.2.Fiatal tenyészbika [A bírálat első napján betöltött 18 hónapos kortól.]
 6. Felnőtt tenyészbika [A bírálat első napján betöltött 3 éves kortól, valamint rendelkezik tenyésztésre alkalmas minősítéssel].
  1. 3)Család, ivadékcsoport (anya és legalább két utódja, esetleg az apa is; apaállat ivadékcsoportja)
  2. 4)Hízó bika

Az 1) és 2) verseny(al)kategóriák győztesei ivar szerint összevetésre kerülnek a „Legszebb nőivarú” és a „Legszebb hímivarú” cím elnyerése érdekében. A 3) és 4) kategória nem vesz részt a további versenyben.

A „Legszebb nőivarú” és a „Legszebb hímivarú” összevetésével a „Legszebb charolais/aubrac tenyészállat” kerül meghatározásra.

Amennyiben a kiállítás központi rendezősége kiír fajtaközi összevetést, vagy „Tenyésztési Nagydíj”-at, a legszebb charolais/aubrac tenyészállat vehet részt a megmérettetésen.

 1. II.A versenyre kerülő állatoknak rendelkezniük kell
  1. a szokásos és a kiállításra előírt állategészségügyi igazolásokkal,
  2. származási igazolással (kivétel a „hízó bika” kategória, ahová a jól látható charolais ill. aubrac fajtajelleg megléte is elég).
 2. III.Az állatok előkészítése:
  1. A kiállítás előtt időben el kell végezni a körmözést
  2. A tisztára mosott, fésült, kefélt szőrzetű állatok nyírás nélkül kerülnek bírálatra és felvezetésre. Wax (viasz) használata megengedett. A jól előkészített állat hátán a szőr lefelé fésült, míg az oldalán és a combon felfelé, mely az apró küllemi hibákat, kevésbé erőteljes izomzatot akár javítani is képes, az állat küllemét még előnyösebben is láttathatja.
  3. Amennyiben egy állat nem megfelelő előkészítettséggel jelenik meg, az – a rendezőség döntése alapján – a kiállításról és a versenyről is kizárható. Ha az elszállítás technikailag nem megoldható, csak a kiállítás befejeződése után, úgy a rendezőségnek joga van az állat kizárásáról a közvéleményt írásban tájékoztatni.
 3. IV.Bírálat módja

Az állatok kötőféken, vezetőrúdon kerülnek felvezetésre a bírálat céljára kijelölt területen. A felvezetés sorrendje: először a nőivar kezdődik, korcsoport szerint növekvő sorrendben (a tehén – azon belül a vemhes tehén, majd az anyatehén borjával – kategóriával fejeződik be). Ezt követi a nőivar győzteseinek az összevetése. A hímivar bírálatát a növendék bika (azon belül az STV-s bika, ha van) kategória nyitja, majd a tenyészbikák következnek – növekvő korcsoport szerint. A hímivar bírálatát a korosztályok győzteseinek az összevetése, a „Legszebb hímivarú” megválasztása zárja.

 1. Az állatok az óramutató járásával egyező irányú felvezetéssel, életkor szerinti növekvő sorrendben kerülnek összevetésre a kategóriák versenyeinek az indításakor. A tenyésztőnek gondoskodnia kell az állatai vezethetőségéről. Amelyik állat nem vezethető, azt a bíráló bizottság kizárja a versenyből.
 2. A megfelelő előkészítés, a biztonságos felvezetés elsőszámú felelőse az, aki az állatot nevezte a versenyre. A kiállítás és a verseny rendezője a szokásos és elvárható biztonságos környezet megteremtéséért felel.
 3. A tenyészbikáknál az orrkarika meglététől biztonsági okokból nem lehet eltekinteni, ha azonban az állat nyugodt, kötőféken is vezethető.
 4. A növendék és felnőtt tenyészbikákat egy, vagy két fő vezeti fel.
 5. A felvezetés egyenruhában történik. (Sötét cipő, farmernadrág, fehér ing vagy az MCTE által biztosított fehér, vagy egységes színű pólótrikó)
 6. V.Bírálók
  1. Alkalmanként az elnökség által felkért személyek. Egy fő vezetőbíró és egy - két személy segédbíró. Külföldi bíráló a tevékenységét önállóan végzi.
 7. VI.Díjazás
  1. Díjak és bemutatott állatok aránya
   1. A verseny kategóriánkénti első három helyezettje díjazható, 1-1 első, második és harmadik díj kerülhet kiadásra.
   2. A bírálóbizottság döntése alapján van lehetőség arra, hogy az első helyezés díját nem adja ki.
   3. Amennyiben egy kategóriában csak egy állat kerül(ne) felvezetésre, értékelésre (pl. mert a többit nem vezetik fel, vagy kizárták), nincs verseny.
   4. Ha valamely kategóriában kevesebb, mint hat állatot neveznek a versenyre, akkor a kategóriák összevonhatók.
   5. Bírálati kategóriánként a legszebb hazai tenyésztésű állat díjat kap.
  2. A díjakról a Magyar Charolais Tenyésztők Egyesülete gondoskodik.
  3. A verseny fődíja

Kiállításonként egy fődíj kerül kiadásra. A fődíjat a pontverseny alapján legeredményesebb kiállító nyeri el. A pontversenybe azok a kategóriák számítanak be, amelyekben minimum 3 tenyésztő versenyez. Elsőtől hatodik helyezésig minden helyezett állat pontot kap (1. hely = 10 pont, 2. 7, 3. 5, 4. 3, 5. 2, 6. hely = 1 pont) Pontazonosság esetén az dönt, hogy kinek van több első helyezése. Ha ez is azonos, akkor a második helyezések számát kell összevetni és így tovább.

 1. A résztvevőknek bárki felajánlhat különdíjat, az odaítélés okának pontos megjelölésével.
 2. A díjkiosztás ünnepélyességéről a Magyar Charolais Tenyésztők Egyesülete gondoskodik.
 3. Bírálati kategóriánként a legszebb hazai tenyésztésű állat díjat kap.
 4. VII.Nevezés
  1. A versenyre olyan tenyésztő nevezhet, aki igazoltan tagja a Magyar Charolais Tenyésztők Egyesületének, vagy olyan külföldön gazdálkodó, aki más külföldi társ-tenyésztő szervezetnek tagja. A nevezés a kiállításra történő jelentkezéssel automatikusan megvalósul. Van lehetőség a kiállítás előtt min. nyolc nappal az ügyvezetésre írásban jelezni, hogy a fajta versenyében nem kíván a tenyésztő az állatával részt venni.
  2. Egy tenyésztő kategóriánként maximum 2 állattal nevezhet.
  3. Öt állatig a nevezés díjmentes. E felett kategóriánként (pl.: anyatehén borjával, család, tenyészbika stb.) 15 000 Ft, mely darabszámot és összeget a Magyar Charolais Tenyésztők Egyesülete a verseny meghirdetése előtt módosíthatja. (Ha például egy tenyésztő két anyatehénnel és borjaival indul a versenyen, akkor ennek kétszer tizenötezer forint a nevezési díja.)

A Közgyűlés   17/2021.(10.28.) számú határozatával elfogadta .

Az egységes szerkezetbe foglalt szöveg hiteles:

dr. Baranyi István sk.

     elnök