Latest Update On 2022. Sep 26.
Újszászi tenyészetlátogatás

1%

TOPIC: Kérdések a Szerkezetátalakítási Prog. kapcsán

Kérdések a Szerkezetátalakítási Prog. kapcsán 9 years 8 months ago #1

Dr Vásáry Miklós úr megtisztelő válaszát köszönjük!

1. A Kérődző Szerkezetátalakítási Program alapján a 2010-11, mint bázislétszám a továbbiakban hogyan határozza meg a 2012-13 évi támogatási létszámot?
A 2012-ben indított Kérődző Szerkezetátalakítási Program keretében a húsmarha esetében a 2010. július 1. és 2011. június 30. közötti időszak alapján vehetők figyelembe az állatok. A rendeletben rögzített egyéb feltételeket is teljesítő bázisidőszaki állatlétszám alapján kiosztott támogatási jogosultságok felosztása a 2012. évi és az azt követő támogatási évek vonatkozásában nem változik, azaz a program első évében kiosztott támogatási jogosultságok alapján valósulnak meg a későbbi év(ek) támogatási kifizetései is. Így akinek a program első évében X jogosultsága volt, az a következő időszakban is X-et fog tudni aktiválni és az X jogosultságra jutó támogatási összegre lesz jogosult, függetlenül attól, hogy a valós állatlétszáma hogyan alakult a referencia időszak óta.

Meghatározza-e a 2014. évtől számított egyéb földtámogatási összeget?
Mivel a jogcím, és a többi, egyéb ágazatot érintő, – ma is működő –egyéb különleges támogatási jogcím is, uniós forrás terhére működik, befolyásolja a területalapú támogatások összegét.
A következő tervezési időszakban működő Közös Agrárpolitika (KAP) működési rendszerében a tagállam számára rendelkezésre álló keretet, több, kötelezően alkalmazandó (pl. fiatal gazdák támogatása) és több önkéntes támogatási jogcím (pl. önkéntes termeléshez kötött támogatási jogcímek) között lehet és kell megosztani. Az ezek terhére felhasznált források után még rendelkezésre álló összeg kerül a területalapú támogatás keretében hektáronként felosztásra.

A termeléshez kötött összeg minden évben a bejelentett létszámtól függően változik-e?
A Kérődző Szerkezetátalakítási Program nem termeléshez kötött jogcím, így a tényleges állatlétszám nem befolyásolja a támogatás mértékét. A bázisévben megszerzett jogosultságok alapján kerül a támogatás kifizetésre, annak függvényében, hogy a nemzeti program keretében vállalt (beruházási, képzési vagy foglalkoztatási) feltételek megvalósulnak-e vagy sem.

2. A 2012-re leadott létszám változtathat-e az eddigi támogatott anyatehén, hízóbika illetve extenzifikációs támogatáson?
A program bejelentése alapján a 2012-es támogatási évben figyelembe vett bázisidőszak referenciaállományát kell figyelembe venni. További időszakok alapján megvalósuló állománykorrekcióra nincs lehetőség. A dolog fordítva is igaz: a Kérődző Programban 2012-ben megadott (és jóváhagyott) létszám nem befolyásolja azt, hogy az egyéb támogatási formákba milyen létszámmal „nevezik be” a szarvasmarhákat.

3. A 2013-ra is le kell jelenteni az anyatehén egyedeket? Hatással lesz-e a támogatásra, illetve változtatja-e a támogatott anyatehén létszámot?
Ebben a szerkezet átalakítási programban nem kell jelenteni az egyedeket. A programban való részvétel esetében a meglévő jogosultságokhoz viszonyítva a vállalt feltételeket kell teljesíteni. A támogatás ez alapján nem fog változni.
Ugyanakkor megemlítést igényel, hogy a 2012. évben megítélt támogatás összege fajlagosan, kis mértékben csökkenhet 2013-ban. Jelenleg a támogatás alapját jelentő keretösszeg mértéke a 2012-es év vonatkozásában, az uniós forrás terhére megvalósuló átcsoportosítás lehetőségét kihasználva, nagyobb, mint az előzetesen tervezett. A garantált összegen felüli több mint 10%-os eltérítés forrása a 2013-as év esetében bizonytalan, melynek hatására 2013-ban az egyedre jutó érték némileg csökkenhet.

4. A 2010-11-es bázison megadott hízóbika létszám változik-e, és mi lesz a kiszámítás alapja, ha változik.
A 2010-11-es bázison megadott hízóbika létszám nem fog változni.


5. Érdemes-e fejleszteni azoknak, akik megkapták a bázisév alapján az állat után a támogatási jogosultságot, vagy nem?
A támogatásban részesülő termelők esetében a fejlesztés igényét alapvetően a piaci viszonyoknak kell meghatározniuk, valamint a jövőre vonatkozó, hosszú távú terveiknek. A támogatási rendszerből fakadó ösztönzés tekintetében megjegyezendő azonban, hogy noha a 2013-as évben nem az aktuális állatlétszám alapján kerülnek a támogatások kiosztásra, a 2013 után elinduló következető agrárpolitikai ciklus keretében az aktuális állatlétszámok várhatóan meghatározóak lehetnek. A Vidékfejlesztési Minisztérium erre az időszakra is határozott célként fogalmazta meg a kérődző ágazatok támogatását. Ennek ismeretében az ágazatot termeléshez kötött vagy a mostani programhoz hasonló jellegű, uniós forrásból finanszírozott program keretében támogatni kívánjuk. A várható jogcím vonatkozásában a referencia állatállományának meghatározása a programindítást megelőző, vagy azzal egy időben megjelenő időszak alapján valósulhat meg. A tervezett intézkedés és ezzel együtt a következő tervezési időszak agrárpolitikai szabályozásának pontos paraméterei még nem ismertek, éppúgy, mint a finanszírozás alapját jelentő uniós költségvetés sem. De a fentiek alapján a közelgő új rendszer indítása előtt megerősödő állományok elősegíthetik e jogcím keretében elérhető támogatások maximalizált igénybevételét.


Üdvözlettel:

Dr. Vásáry Miklós
EU-referens


Vidékfejlesztési Minisztérium
Agrárközgazdasági Főosztály
Közösségi Támogatási és Pénzügyi Osztály
The administrator has disabled public write access.

Kérdések a Szerkezetátalakítási Prog. kapcsán 9 years 9 months ago #2

"Aktuális és 2013-ban várható támogatások” címmel előadást tartott Cserkeszőlőn Dr. Vásáry Miklós, a VM Agrárközgazdasági Főosztályának EU referense 2012. november 27.-én. Sokan közülünk részt vettek az előadáson, melynek anyaga a honlapunkról letölthető. Ennek során szó volt a Kérődző Szerkezetátalakítási Programról (KSZP) is. Tudjuk, hogy a várható támogatásokkal kapcsolatos végleges szabályozás még sok bizonytalansággal terhelt. Amit most tudhatunk, az csak a pillanatnyi állapotokat tükrözi és természetesen igyekszünk a lehető legtöbbet megtudni... Volt Kecskeméten egy kamarai értekezlet, ahol Papp Gergely (AKI) volt az előadó és Zsellér Pál is részt vett rajta. A Kérődző Szerkezetátalakítási Programmal kapcsolatosan ott elhangzottak elbizonytalanították. Úgy értelmezte, hogy a bázislétszám a 2010-11-es év alapján meghatározott, de csak a támogatási keretösszeget hagyják változatlanul és az igények darabszáma alapján változik az egy állatra jutó támogatás, a „szorzószám”. Néhány kérdést fogalmazott meg annak érdekében, hogy ki-ki hozzá tegye a saját új információit, esetlegesen meglévő egyéb kételyeit, hogy segítse a felkészülésünket. Lehetőség szerint minél inkább tudjuk, milyen irányba halad a döntéshozatal. Kérek mindenkit, hogy aki tudja a feltett kérdésekre a választ, vagy akinek újdonságok jutnak a tudomására, ossza meg azt a tenyésztőtársakkal, érdeklődőkkel!

Zsellér Pál kérdései:

1. A Kérődző Szerkezetátalakítási Program alapján a 2010-11, mint bázislétszám a továbbiakban hogyan határozza meg a 2012-13 évi támogatási létszámot?
Meghatározza-e a 2014. évtől számított egyéb földtámogatási összeget (amely a KSZP alapján jár)?
A termeléshez kötött összeg minden évben a bejelentett létszámtól függően változik-e?
2. A 2012-re leadott létszám változtathat-e az eddigi támogatott anyatehén, hízóbika illetve extenzifikációs támogatáson?
3. A 2013-ra is le kell jelenteni az anyatehén egyedeket? Hatással lesz-e a támogatásra, illetve változtatja-e a támogatott anyatehén létszámot?
4. A 2010-11-es bázison megadott hízóbika létszám változik-e, és mi lesz a kiszámítás alapja, ha változik.
5. Érdemes-e fejleszteni azoknak, akik megkapták a bázisév alapján az állat után a támogatási jogosultságot, vagy nem?

Minden kedves látogatónak jó fórumozást kívánok!
Dr. Domokos Zoltán
Last Edit: 9 years 9 months ago by Domokos Zoltán.
The administrator has disabled public write access.
Time to create page: 0.569 seconds
Powered by Kunena Forum